Premiantka školy v školskom roku 2021/2022

Nikol Lévaiová, 9.B

Dosiahnuté  výraznejšie  úspechy počas PŠD:

 Žiačka dosahovala celých deväť rokov výborné vyučovacie výsledky vo všetkých predmetoch. Bola úspešná vo viacerých

vedomostných a umeleckých súťažiach od školského po celoslovenské:

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva  – 3. miesto,  celoslov. kolo, 2017/2018

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva  – 3. miesto,  celoslov. kolo, 2021/2022

„Príbeh hrdinu“ – Antišik,  proti šikane bojovník – 1. miesto,  2018/2019

Olympiáda z ANJ – úspešný riešiteľ, okres. kolo,  2019/2020

Olympiáda z ANJ – úspešný riešiteľ, okres. kolo,  2021/2022

Šaliansky Maťko – 3. miesto, okres. kolo, 2019/2020

 

Osobná charakteristika:

Nikol je veľmi vnímavá a pozorná. Má vynikajúce vyjadrovacie schopnosti a dokáže ich správne využiť v komunikácii. Je skromnej a tichej povahy. Svoju fantáziu a najmä tvorivosť dáva s obľubou na papier či do znejúcich tónov gitary. Miluje knihy a čítanie jej prináša radosť a zábavu. Rada pomôže prospechovo slabším spolužiakom. V škole je snaživá, vytrvalá, pedantná, a práve tieto vlastnosti jej prinášajú úspech. Nikol je skromný a dobrosrdečný človek.

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!