Premiantka školy v školskom roku 2020/2021

Základná škola Belehradská 21, Košice

Eva Šimková, IX.B

premiantka školy v školskom roku 2020/2021

Dosiahnuté  výraznejšie  úspechy počas povinnej školskej dochádzky:

– Súťaž Expert geniality show Top expert – národné kolo – úspešný riešiteľ

Súťaž iBobor – národné kolo – 1. miesto

Súťaž Stroj na jednotky – národné kolo – úspešný riešiteľ

Súťaž Expert geniality show Od Tatier k Dunaju – národné kolo – úspešný riešiteľ

Súťaž Expert geniality show Svetobežník národné kolo – úspešný riešiteľ

Osobná charakteristika:

Evka je usilovnou a cieľavedomou žiačkou našej školy. Má vzorný prístup k štúdiu. Počas celého štúdia dosahovala výborný prospech vo všetkých predmetoch. Jej vedomostný rozhľad je široký.  Svoju inteligenciu a schopnosti preukázala nielen v povinných predmetoch na vyučovacích hodinách, ale aj aktívnym zapájaním sa do mimoškolskej činnosti, do rôznych súťaží, v ktorých dosiahla úspešné umiestnenia Vyznačuje sa húževnatosťou, spoľahlivosťou, vytrvalosťou, odbornosťou, ale aj samostatnosťou. V kolektíve triedy je obľúbená, uznávaná a priateľská, ochotná vždy pomôcť či svojim spolužiakom, alebo vyučujúcim. Dlhodobo navštevuje tanečné štúdio VIVA, kde dosahuje vynikajúce výsledky.

Ing. Karolína Dubovská, tr. učiteľka