Pozvánka do Online IT Čajovne s témou „Cybersecurity v kocke.“ pre žiakov 2. stupňa

Témy:

Ako zabezpečiť svoje súkromie proti krádeži? Akú digitálnu stopu zanechávajú? Ako správne reagovať na hate? Povieme si o tom, čo môžeme robiť, pozrieme sa na užitočné nástroje a spôsoby, kde sa v cybersecurity môžu vzdelávať ďalej.

Uskutoční sa 4.6.2020 vo štvrtok od 16:00 do 18:00 a tešiť sa na nich bude  Lektorka Hlinková, ktorá po 12 rokoch práce na pozíciách Digital Project, Manager, Business Analyst a UX Designer spoluzaložila akadémiu zručností budúcnosti Selfactory. Je autorkou prvej motivačno-náučnej knihy Ženský algoritmus, v ktorej vyvracia predsudok, že ženy a technológie k sebe nepatria. Pravidelne prednáša ako Google Certified Trainer for the Skills of the Future a minulý rok získala ocenenie The Female Role Model of the Year v rámci národného kola súťaže Central European Startup Awards.

Platforma : ZOOM

Prihlasovacie údaje zašleme len prihláseným žiakom na mail, ktorý zadajú v prihláške (dotazníku) a to 3.6.2020  po 12:00 (deň pred konaním IT Čajovne). Prosím  žiakov, aby si skontrolovali aj SPAM, resp. v prípade, že prihlasovacie údaje 3.6.2020 do 16:00 nedostanú, nás kontaktovali mailom na zuzana.kravecova@cvtisr.sk  .

Prihlásenie formou vyplnenia dotazníka tu  http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/513561?lang=sk      do 3.5.20