Potvrdenie o hmotnej núdzi

Vážení rodičia, v prípade, že sa Vás to týka, žiadame Vás o doručenie potvrdenia z ÚPSVaR:
( potvrdenie slúži k žiadosti na učebné pomôcky na II. polrok šk.r. 2019/2020 )
1.       poberanie dávky v hmotnej núdzi
alebo
2.       poberanie príjmu najviac vo výške životného minima

Termín:      do 13.12.2019
Ďakujeme za pochopenie.