Ponuka záujmových krúžkov 2021/22

Basketbal ŠŠK TYDAM UPJŠ KOŠICE Basketbalový klub ŠŠK TYDAM UPJŠ KOŠICE  vychováva aj dievčenskú aj ženskú zložku. Naším  zameraním je výchova dievčat od najmenších kategórií až po ženskú zložku z tých dievčat, ktoré boli klubom vychovávané. Veľa dievčat bolo v tomto klube vychovaných  pre ženskú zložku a preto sme sa rozhodli, že od sezóny 2020/2021 otvárame v ZŠ Belehradská 21 v Košiciach dievčenský basketbalový krúžok, ktorý by fungoval dva krát do týždňa a to v dňoch  utorok a v štvrtok po jednej hodine. Zameranie tohto krúžku by bolo na všeobecnú  pohybovú  prípravu a ovládanie lopty. Nábor by bol v triedach od 1. – 5. roč. Po dobe trénovania troch až štyroch  mesiacov by dievčatá mali aj  tretí tréning spoločný s ostatnými prípravkami dievčat. Presné  informácie ohľadom  krúžku dostanú dievčatá druhý septembrový týždeň pri nábore v ZŠ Belehradská 21 v Košiciach. Ak by ste sa chceli skôr informovať ohľadom basketbalového krúžku tak môžete na mailovej adrese:
sabol10@centrum.sk , alebo tel. kontakt:  0917 336 043  Vedúci ZÚ: Martin Sabol
 
 
Basketbal GALAXY

Prvoradým a hlavným cieľom Športového Basketbalového Klubu GALAXY Košice je, zapojiť do basketbalového diania čo najviac chlapcov, a už od ranného veku v nich rozvíjať vzťah k športu, v našom prípade k basketbalu.
Dlhoročné skúsenosti s prácou s mladými hráčmi, množstvo dosiahnutých výsledkov v minulosti, či množstvo hráčov, ktorí hrali, alebo ešte aj hrajú basketbal na ligovej či medzinárodnej úrovni, svedčia o poctivom a maximálne zodpovednom  prístupe k tréningovému procesu. A práve zodpovednosti, disciplíne a basketbalovému umeniu chceme  naučiť aj Vášho syna. Od nového šk. r. – 2021/2022 pokračujeme v rozširovaní členskej základne ŠBK GALAXY Košice na ZŠ Belehradská, kde začíname s pravidelnou všeobecnou športovou  prípravou pre našich nových  hráčov – najmä žiakov 2. a 3. ročníka (príp. aj prváčikov), ktorá postupne prejde do špecializovanej basketbalovej prípravy.
Rôzne informácie, zaujímavosti, galériu a pod., o našom basketbalovom klube nájdete na : www.basketgalaxy.sk
Rozdelenie tréningového procesu na ZŠ Belehradská 21, Košice, Vám bude včas spresnené a budete ho môcť nájsť aj na našej stránke. Vedúci ZÚ: Ing. Ivan Sehnálek

 

Hráme sa s PC

Záujmový útvar je určený žiakom  I. a II. stupňa. Je zameraný na zvyšovanie informatických zručností žiakov. Žiaci budú mať možnosť oboznámiť sa s detskými programovacími prostrediami ako aj rôznymi aplikáciami, vhodnými na zvyšovanie bádateľských a algoritmických   schopností s prihliadnutím na vek žiaka. Každý utorok od 14:00 do 16:00 hod. Vedúca: ZÚ: Ing. Karolína Dubovská

 

 

Robotika pre každého Programovanie robotických modelov. Vhodné pre žiakov od 3. ročníka so záujmom o programovanie.          V rámci projektu IT akadémia – ZÚ bude hradený z projektu. Prihlasovanie cez formulár na stránke https://zsbelehradska.sk/robotika-pre-kazdeho/  ZÚ nie je vedený pod CVČ Košice!  Každú stredu od 14:00 do 16:00 hod.                  Vedúca: ZÚ: Ing. Karolína Dubovská

                                 

O2 Športová akadémia M. Tótha

Tréningy sú zamerané na všeobecnú športovú pohybovú prípravu žiakov 1. -5. roč. ZŠ s cieľom, aby deti nadobudli čo najlepšie pohybové návyky a získali dobrý základ pre budúce pokračovanie v hociktorom športe. Tréningy prebiehajú 2x týždenne (streda a piatok so začiatkom o 14:00 hod., v prípade väčšieho počtu záujemvoc aj v pondelok) v trvaní 60 minút. Všetko prebieha formou hier, kde si deti ani neuvedomujú, že trénujú. Poplatok je 24€ mesačne. Garantom tejto akadémie je olympijský víťaz Matej Tóth. Limitovaný počet detí je max. 20. Akadémia nie je ZÚ vedený pod CVČ Košice! Vedúca ZÚ: Mgr. Veronika Capková

 
Florbal 2

ZÚ je zameraný na prirodzené lokomočné pohyby, všestranný telesný rozvoj pohybových schopností, osobné zdokonaľovanie, rozvoj kondičných a koordinačných schopností, kompenzácia negatívnych civilizačných vplyvov, pestovanie kladných vlastností  žiakov ako samostatnosť, húževnatosť, sebaovládanie a cieľavedomosť. Rozvíjať schopnosť aktívneho využívania voľného času. Pripraviť žiakov na úspešnú reprezentáciu školy na rôzne športové podujatia. ZÚ je určený pre chlapcov 5. – 9. roč. Každý utorok od 14:00 do 16:00 hod. Vedúci ZÚ: Mgr. Peter Salak

 

Florbal 1 Naučiť žiakov základy florbalu (začiatočníkov), pokročilejších žiakov zdokonaliť v hre – techniku práce s florbalkou, útočné a obranné činnosti, hru dvoch družstiev. ZÚ je určený pre chlapcov 4. roč. Každý pondelok od 14:00 do 16:00 hod. Vedúca ZÚ: Mgr. Katarína Cehuľová
Bedminton           ZÚ pre dievčatá od 3. – 9. ročníka, ktoré sa chcú naučiť základy bedmintonu a postupne sa v ňom zdokonaľovať. Cieľom krúžku je zoznámiť deti s týmto rýchlym a zaujímavým športom, ktorý rozvíja postreh, koordináciu a ako bonus si pri ňom rozhýbete všetky svaly tela. V závere hodiny rozvíjame loptové a relaxačné hry, pri ktorých sa deti „vybláznia“ a odreagujú. Každú stredu od 14:00 do 16:00 hod. Vedúca ZÚ: Mgr. Ivana Losenská

 

Stolnotenisový krúžok Základné činnosti stolného tenisu, forhand, beckhand, dvojhry, štvorhry, počítanie pri hre, turnaje. ZÚ je určený pre chlapcov a dievčatá  3. – 9. roč. Každú stredu od 14:00 do 16:00 hod. Vedúca ZÚ: Mgr. Jarmila Somošová
Tvorivé dielne  – arteterapia Relaxačno- tvorivý záujmový útvar. Náplňou sú rôzne maliarske techniky, kreslenie, modelovanie, práca s prírodným materiálom, textilom, papierom s podporou relaxačnej hudby a rozprávaním príbehov. Práca v interiéri aj exteriéri. Príležitostné návštevy výstav. Pre žiakov 1.-9.  ročníka.
Každý utorok od 14:00 do 16:00 hod.   Vedúca ZÚ: Mgr. Zuzana Hronová
Volejbal Záujmový útvar je určený pre žiakov 2.stupňa. Zameraný je na základné lokomočné pohyby, všestranný telesný rozvoj pohybových schopností,  rozvoj kondičných a koordinačných schopností, priaznivo pôsobiaci na fyzické zdravie ako aj duševné, kompenzácia negatívnych civilizačných vplyvov, pestovanie kladných vlastností  žiakov ako samostatnosť, húževnatosť, sebaovládanie a cieľavedomosť. Rozvíjať schopnosť aktívneho využívania voľného času. Pokračovanie v úspešnej reprezentácií školy na rôznych športových podujatiach. ZÚ je určený pre chlapcov 5. – 9. roč. Každý piatok od 14:00 do 16:00 hod. Vedúci ZÚ: Mgr. Peter Salak