Ponožková výzva 2021 v podaní ZŠ Belehradská

Dňa 21.3. si celý svet pripomína Svetový deň Downovho syndrómu prostredníctvom Ponožkovej výzvy. V tento deň si obúvame rozdielne ponožky na znak spolupatričnosti a solidarity s týmito výnimočnými ľuďmi. Žiakom v niekoľkých triedach bol v tomto roku
vysvetlený dôvod, prečo sa tento deň koná práve v tento deň a žiaci sa dozvedeli niečo viac o živote ľudí s týmto syndrómom. Žiaci, rodičia a učitelia sa zapojili do Ponožkovej výzvy, niektorí aj so svojimi zvieracími miláčikmi. Všetci spolu sme ukázali, že máme srdce na správnom mieste, sme citliví a pozorní aj k ľuďom so
zdravotným znevýhodnením.
Všetkým zúčastneným patrí veľké ĎAKUJEM.