POKYNY K NÁSTUPU ŽIAKOV DO ŠKOLY PO CELOPLOŠNOM TESTOVANÍ

Vážení rodičia!

Na základe Uznesenia vlády SR číslo 693 z 28. 10.2020: https://bbonline.sk/wp-content/uploads/2020/10/693_2020.pdf,
Usmernenia k postupu materských škôl a základných škôl: https://www.minedu.sk/data/att/17731.pdf, preposielame pokyny k nástupu žiakov do školy po jesenných prázdninách 3.11.2020.

  1. Zákonný zástupca žiaka predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Ministerstvo školstva zatiaľ nezverejnilo nové tlačivo na vyhlásenia, preto vám ho po jeho zverejnení následne zašleme, resp. bude možné si ho stiahnuť z webovej stránky školy www.zsbelehradska.sk.

Prezenčnej formy vyučovania sa nemôžu zúčastňovať:

  1. Žiaci prvého stupňa, ktorí žijú v spoločnej domácnosti s osobou pozitívne testovanou na Covid – 19.
  2. Žiaci prvého stupňa, ktorí majú nad 10 rokov /narodení  do 1.11. 2010/ a nepreukážu sa  negatívnym výsledkom RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.
  3. Žiaci prvého stupňa, ktorí majú nad 10 rokov /narodení  do 1.11. 2010/ a boli pozitívne  testovaní.

Ďakujem Vám za porozumenie, spoluprácu a trpezlivosť.

Mgr. Mária Horváthová