Poďakovanie za pomoc pri zbierke pre ľudí v núdzi

V dňoch 11.-18.12.2019 sa na ZŠ Belehradská 21 konala zbierka šatstva pre ľudí v núdzi. Akcia prebehla veľmi úspešne, o čom svedčí aj poďakovanie zo strany organizátora tejto zbierky, ktoré nájdete tu.

Ďakujeme a do budúcna sa na ďalšiu spoluprácu tešíme!