Poďakovanie

Ďakujeme rodičom, žiakom i všetkým zamestnancom školy, ktorí prispeli do zbierky pre utečencov z Ukrajiny. Spolu sme darovali vyše 1200 litrov trvanlivého mlieka a približne 200 kg trvanlivých potravín, liekov, drogérie, hračiek a prikrývok.