Poberanie dávok HN alebo dávok životného minima

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že ak ste :

a)poberateľom dávky v hmotnej núdzi

b) poberateľom životného minima

je potrebné z dôvodu nároku na učebné pomôcky doručiť potvrdenie z ÚPSVaR o danej skutočnosti v termíne do 20.8.2020. Potvrdenie je možné zaslať poštou na adresu školy ZŠ Belehradská 21, Košice 040 13 resp. priamo doručiť potvrdenie v obálke do poštovej schránky školy, umiestnenej na vchodových dverách hlavného vchodu.

Beáta Kušiaková
hospodárka školy