PLAVECKÝ KURZ V 3. ROČNÍKU

Už tradične naši tretiaci absolvovali základný plavecký kurz. Všetky tretiacke triedy postupne v priebehu dvoch mesiacov navštevovali ZŠ Trebišovskú. Tam sa postupne pod vedením odborných lektorov oboznámili s technikami viacerých štýlov. Všetci sa veľmi tešili, pretože vymeniť školské lavice za bazén bolo naozaj veľmi príjemné. Väčšina urobila veľký pokrok a kurz ukončili záverečným preplávaním 50 m alebo 25 m. Tento rok už netrpezlivo očakávajú prázdniny.Veď plávať už vedia!
Zavrieť menu