Oznamy ŠKD ku začiatku šk. roka 2020/2021

  1. Dňa 2.9. 2020 (St) ŠKD nie je v prevádzke.

  2. Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD pre 1. ročník nájdete na webe školy (formuláre ŠKD), alebo bude rodičom vydaná 2.9. 2020 (St). Vypísanú žiadosť je potrebné odovzdať vychovávateľke ihneď v stredu 2.9. 2020.

  3. Záznamy o zmenách  pobytu dieťaťa v ŠKD pre 2. – 4. ročník  nájdete na webe školy (formuláre ŠKD), alebo budú deťom vydané 2.9. 2020 v triedach.

  4. Dňa 3.9. 2020 (Št) môžu v ŠKD ostať iba deti s vypísanou žiadosťou o prijatí do ŠKD alebo záznamom o zmenách pobytu v ŠKD a prihlásené na obed.

  5. Platobné údaje na úhradu poplatku ŠKD vám budú oznámené cez správu v EduPage, alebo písomne (1. ročník) do 4.9. 2020. Uprednostnite prosím úhradu formou prevodu z účtu. Výška poplatku ŠKD na jeden mesiac je 11,-€.