Oznamy pre I.stupeň na šk. rok 2021/22

Oznam pre 1. ročník

 • do 1.9.2021  –   vyplatiť obedy, prihlasovanie a odhlasovanie z obeda zabezpečuje rodič,
 • 9.2021 –  doniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti, žiaci odchádzajú domov o 9:30,
 • 9.2021  –  doniesť aktovku, písacie potreby, farbičky, maľovanku, náčrtník, prezuvky (prezuvky nesmú mať čiernu podrážku a označiť ich menom),
 • 9.2021 –  učí sa podľa rozvrhu,
 • od 6.9. do 10.9.2021 – piata hodina odpadá, vyučovanie končí o 11.40 hod.
 • do 10.9.2021 –  doniesť všetky pomôcky, nezabudnúť označiť  ich menom, na zošity vypísať len meno a triedu

Triedny aktív ZRPŠ sa uskutoční  v I.C triede 8.9.2021 o 16:30 hod. 

Dieťa dostane:

 • súbor zošitov na písanie
 • šlabikár

Dieťaťu treba pripraviť :

Zošity: č. 510 ( 3 ks ), č. 5110 ( 2 ks ), č. 511 s pomocnou linkou ( 4 ks ), č. 513 ( 3 ks ), č. 624 ( 2ks ), č. 420 ( 2 ks ) – na zošity prosíme napísať len meno a triedu

Písacie potreby: ceruza č. 2 ( 2 ks ), guma, strúhadlo, plniace pero / atramentové /, zastrúhané pastelky, obaly na učebnice a zošity

Vrecúško na telesnú výchovu: biele tričko, ľubovoľné kraťasy( resp. tepláky), športová obuv s bielou podrážkou, švihadlo. Označené menom vložiť  do vrecúška.

Vrecúško na výtvarnú výchovu: 30 ks malých výkresov, 10  veľkých výkresov, náčrtník A 4,  farebný papier – pestré farby, vodové farby, plochý štetec – tenký, hrubý, okrúhly štetec – tenký , hrubý, handrička, nádoba na  vodu, plastelína, špajle – 5 ks, voskovky, farbičky, guma, strúhadlo, lepidlo disperzné aj tyčinkové, obrus na lavicu, zástera, nožnice,  všetko zabaliť do vrecúška  s menom.

Bližšie informácie získate na ZRPŠ.


Oznam pre 2. ročník

 • od piatku 3.9. nosiť prezuvky, prezuvky nesmú mať čiernu podrážku a označiť ich menom,
 • v piatok budú 4. vyuč. hod., vyučovanie končí o 11.40 hod.,
 • od pondelka 6.9. vyučovanie podľa rozvrhu,
 • rúška (2ks – jedno v taške, druhé na tvári),
 • v piatok – doniesť aktovku, písacie potreby, farbičky, omaľovánku, žiacku knižku
 • prihlasovanie a odhlasovanie z obeda zabezpečuje rodič,
 • dieťa do jedálne bude nosiť čip,
 • zaslanie platby za stravu v mesiaci september do 01.09.2021 na účet školskej jedálne: č.ú. SK 26 5600 0000 0005 0440 0008 (do poznámky pre prijímateľa uviesť meno a triedu dieťaťa pre identifikáciu platby)

Výtvarná  výchova

 • doniesť do pondelka 6.9.2021
 • obsah podľa pokynov na web str. školy, hlavne všade napísať mená

Telesná  výchova

 • doniesť do pondelka 6.9.2021

Tričko, ľubovoľné kraťasy, resp. tepláky, teplákovú bundu, ponožky, športová obuv s bielou podrážkou, švihadlo. Označené menom vložiť  do vrecúška.

Zošity:  – na zošity prosíme napísať len meno


Oznam pre 3. ročník

2.9. ŠTVRTOK

– žiaci sú v triede od 8:00 – 9:30

– ŠKD a ŠJ nie sú v prevádzke

stravné je potrebné uhradiť do 1. 9. (23,00 eur mesačne na účet – SK 26 5600 0000 0005 0440 0008, do poznámky pre prijímateľa uviesť meno a triedu dieťaťa pre identifikáciu platby)

– doniesť súhlas so samostatným odchodom žiaka zo školy (platí pre žiakov, ktorí odchádzajú domov bez doprovodu)

3.9. PIATOK

– 4 vyučovacie hodiny

– doniesť všetky zošity podľa zoznamu pomôcok (viď. stránka školy – pomôcky 2021/2022)

– písacie potreby (+ zošit č. 420, ktorý bude slúžiť na kreslenie)

– žiacku knižku a v nej vypísanú prednú stranu rodičom, podľa možnosti paličkovým písmom

– ŠKD a ŠJ v prevádzke

– prihlasovanie a odhlasovanie z obeda zabezpečuje rodič

– prezuvky (nesmú mať čiernu podrážku) 

6.9. PONDELOK

– vyučovanie podľa rozvrhu

Pomôcky na telesnú výchovu  (podľa zoznamu pomôcok) – doniesť v utorok 7. 9.

Pomôcky na výtvarnú  výchovu  (podľa zoznamu pomôcok) – doniesť v stredu 8. 9.


Oznam pre 4. ročník

2.9. ŠTVRTOK

– žiaci sú v triede od 8:00 – 9:30

– ŠKD a ŠJ nie sú v prevádzke

stravné je potrebné uhradiť do 1. 9. (23,00 eur mesačne na účet – SK 26 5600 0000 0005 0440 0008, do poznámky pre prijímateľa uviesť meno a triedu dieťaťa pre identifikáciu platby)

– doniesť súhlas so samostatným odchodom žiaka zo školy (platí pre žiakov, ktorí odchádzajú domov bez doprovodu)

3.9. PIATOK

– 4 vyučovacie hodiny

– doniesť všetky zošity podľa zoznamu pomôcok (viď. stránka školy – pomôcky 2021/2022)

– písacie potreby (+ zošit č. 420, ktorý bude slúžiť na kreslenie)

– žiacku knižku a v nej vypísanú prednú stranu rodičom, podľa možnosti paličkovým písmom

– ŠKD a ŠJ v prevádzke

– prihlasovanie a odhlasovanie z obeda zabezpečuje rodič

– prezuvky (nesmú mať čiernu podrážku)

 6.9. PONDELOK

– vyučovanie podľa rozvrhu

Pomôcky na telesnú výchovu  (podľa zoznamu pomôcok) – doniesť v utorok 7. 9.

Pomôcky na výtvarnú  výchovu  (podľa zoznamu pomôcok) – doniesť v stredu 8. 9.