Oznam školskej jedálne

Vážení rodičia,

ak ste prihlásili dieťa na stravovanie v školskej jedálni v školskom roku 2021/2022 /aj deti 1.roč. pri zápise, že sa budú stravovať  v školskej jedálni / žiadame Vás o zaslaní platby za stravu v mesiaci september do 01.09.2021 na účet školskej jedálne č.ú. SK 26 5600 0000 0005 0440 0008.

Do poznámky pre prijímateľa uviesť meno a triedu dieťaťa pre identifikáciu platby.

Ak platba nebude uhradená do stanoveného dátumu nebude mať vaše dieťa zabezpečený obed v školskej jedálni.

Platba za stravu I. st. 23,00 €   mesačne

Platba za stravu II.st. 24,60 €   mesačne

Rodičia, ktorí ešte neprihlásili dieťa na stravovanie a majú záujem o stravu, môžu tak urobiť vyplnením zápisného lístka a jeho doručením mailom na jedalenzsbelehradska@gmail.com, osobne alebo telefonicky na t.č. 0917 112 403, 0911 845 014 a zápisný lístok doručíte neskôr do školskej jedálne.

Za porozumenie Vám ďakujeme.

S pozdravom

Ved. ŠJ: Chomjaková Viera

 Adm. Talpašová Martina