Oznam školskej jedálne

Oznamujeme stravníkom II. stupňa (hlavne 5.ročníky a noví stravníci), ktorí ešte nemajú uhradený doplatok za stavu v sume 2,40 € (je to doplatok do konca decembra), aby ho uhradili do 21.09.2020 na účet školskej jedálne SK 26 5600 0000 0005 0440 0008.
Za pochopenie ďakujeme.

Ved.ŠJ: Chomjaková Viera
Adm. Talpašová Martina