Oznam Rada školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice

Dňa 8.9. 2020 sa na triednych aktívoch ZRPŠ konali voľby do Rady školy pri ZŠ Belehradská 21 Košice,
zástupcovia rodičov žiakov školy.

Výsledky volieb:
1. Marek Fedoročko
2. Štefánia Pčolová
3. Daniela Geletková
4. Eugen Molnár

Novým členom rady školy blahoželáme a prajeme veľa úspechov.