Oznam pre zákonných zástupcov budúcich prvákov

V týždni od 8.6. do 12.6.2020 prebehne na našej škole overovanie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami v elektronickej prihláške. Presný termín si dohodnete telefonicky.

K overovaniu je potrebné priniesť:

rodný list dieťaťa,

– občiansky preukaz zákonného zástupcu,

vytlačenú a podpísanú prihlášku, ktorú ste zaslali elektronicky (v prípade ak si ju neviete vytlačiť, vytlačíme ju v škole pri overovaní).

Pri overovaní je potrebná prítomnosť oboch rodičov. Ak sa overovania nemôže jeden z rodičov zúčastniť, je potrebné priniesť so sebou podpísané splnomocnenie neprítomného zákonného zástupcu, ktoré nájdete tu (v editovateľnom formáte tu).

Ak žiadate o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, prineste so sebou odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast alebo odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (psychológa). Ak ho nemáte doručíte ho dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.