Oznam pre rodičov žiakov 1. ročníka

Z dôvodu dodržania pandemických opatrení  sa ruší hromadný slávnostný ceremoniál pre žiakov 1.ročníka.

Žiaci a ich rodičia sa zhromaždia na školskom ihrisku na vyznačených stanovištiach podľa tried.

Slávnostné uvítanie prvákov sa presúva  do kmeňových tried za týchto podmienok: 

  1. Rodič pred vstupom do školy odovzdá:
    1. Zdravotný dotazník o svojom zdravotnom stave (príloha č.1, elektronicky editovateľá verzia)
    2. Vyhlásenie zákonného zástupcu pred začiatkom školského roka (príloha č.2, elektronicky editovateľá verzia). 
  1. Pri vstupe sa vykonáva ranný filter a dezinfekcia rúk. 
  1. Do budovy školy vstupuje prvák výhradne len s jedným zákonným zástupcom.

            

  Mgr. Mária Horváthová

                       riaditeľka školy