Oznam o skrátení vyučovania

V zmysle nariadenia vlády SR č. 544/2007 Z.z. o ochrane zdravia pred záťažou teplom upravujeme vyučovanie skrátením každej vyučovacej hodiny o 10 minút od 13.6. 2019 do 14. 6. 2019 (štvrtok – piatok).

  1. hod. 8:00 – 8:35
  2. hod. 8:45 – 9:20
  3. hod. 9: 40 – 10:15
  4. hod. 10:25 – 11:00
  5. hod. 11:10 – 11:45
  6. hod. 11:55 – 12:30

Školský klub detí pracuje do 15:00 hod. v oddeleniach, po 15:00 hod. bude zriadená zberná trieda(y). Obedy v školskej jedálni sa vydávajú v čase od 11:00 do 13:00 hod.