Oznam o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom 6.-9. ročníka

Riaditeľka  ZŠ  Belehradská 21 v Košiciach oznamuje, že 21. novembra 2018  (streda)  poskytne žiakom 6.-9. ročníka  riaditeľské voľno podľa §150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z prevádzkovo- organizačných dôvodov  (Testovanie 5).

Vo vyučovaní sa bude pokračovať 22. 11. 2018 (štvrtok ).