OZNAM K ZÁPISU DETÍ DO 1.ROČNÍKA

Rodičia, ktorí zaslali elektronickú prihlášku sa nepotrebujú dostaviť osobne na zápis konaný 9.-10. 4.2021.

Zápisu sa zúčastnia rodičia, ktorí z nejakých dôvodov elektronickú prihlášku zaslať nevedia.

Zápis sa koná bez prítomnosti detí.

Nezabudnite prosím na predloženie dokladov:

1. Rodný list dieťaťa

2. Občiansky preukaz zákonných zástupcov

 Ďalšie informácie ohľadom zápisu nájdete tu.

Mgr. Mária Horváthová

riaditeľka školy