ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA NA ZŠ BELEHRADSKÁ 21

Piatok  31.5.2019 sa niesol športovým areálom ZŠ Belehradská 21 detský smiech, krik a veselá hudba. Rada rodičov sa rozhodla zorganizovať športový deň pre všetkých žiakov a započať tak novú tradíciu organizácie detskej športovej olympiády na Sídlisku Ťahanovce.

Na úvod žiaci nastúpili s vopred pripravenými triednymi vlajkami, ktoré si sami navrhli. Hýrili kreatívnymi nápadmi a farebnosťou.  Po príhovore pani riaditeľky Evy Kaškovej  a pána starostu MČ Miloša  Ihnáta sa žiaci pustili do súťaženia v jednotlivých športových disciplínach. Nechýbalo športové nasadenie a  srdečné povzbudzovanie. Deň plný športu mal aj výchovný efekt, nakoľko tímové disciplíny ešte viac utužili žiacke kolektívy a naučili ich vzájomne kooperovať. Objavili sa nové športové talenty, s ktorými budú vyučujúci TSV naďalej  pracovať a posúvať ich výkony.

V závere organizátori vyhodnotili jednotlivé disciplíny,  vyhlásili víťazov a v zastúpení pána Mareka Fedoročka odovzdali 192 medailí a 45 víťazných pohárov. Ten najväčší, pre absolútneho víťaza olympiády získala 2.B trieda. Triedna učiteľka víťaznej triedy pani Somošová vyzdvihla hlavne športového a tímového ducha triedy a skonštatovala, že do súťaží sa zapojila takmer celá trieda.   Myslí si, že celkové víťazstvo je zaslúžené a  o rok sa pokúsia o putovný pohár pre najlepšiu triedu zabojovať  opäť. Pri pohľade do natešených očí žiakov a ich šťastných úsmevov na tvári sme však víťazmi boli všetci, ktorí sme tento deň strávili spoločne.

 Organizátori zvládli  podujatia na absolútne profesionálnej úrovni, za čo im vedenie školy v mene svojich žiakov srdečne ďakuje.

Mária Horváthová, zástupkyňa RŠ