Odhlasovanie z obedov

Oznamujeme všetkým stravníkom, ktorí sa stravujú v školskej jedálni a chcú sa odhlásiť z obedov dňa 29.6. – 30.6.2020, aby sa odhlásili do piatka t.j. do 26.6.2020.

Potom sa už odhlášky z obedov na posledné 2 dni školského roku nebudú akceptovať.

Za pochopenie ďakujeme.

Ved. šk. jedálne: Chomjaková Viera