Oceňovanie žiakov

Dňa 27.6.2019 pani riaditeľka Mgr. Eva Kašková ocenila najlepších žiakov, ktorí reprezentovali našu školu v mestských, obvodných, krajských  a celoslovenských súťažiach a prehliadkach. Rovnako ocenila najlepšie žiacke kolektívy za zber papiera a triedne vlajky. Všetkým oceneným gratulujeme! Veríme, že sa i naďalej budú zapájať do rôznych aktivít a súťaží. Poďakovanie patrí aj Rade rodičov pri ZŠ Belehradská 21 v Košiciach za zabezpečenie odmien pre ocenených žiakov. Pozrite si fotodokumentáciu z oceňovania