Oceňovanie reprezentantov školy

Tento školský rok bol síce niečím iný, no napriek tomu našu školu úspešne reprezentovalo a šírilo jej dobré meno hneď niekoľko desiatok žiakov, na ktorých sme s radosťou mysleli v posledný školský deň a odovzdali im ocenenia za úspešnú reprezentáciu školy v školskom roku 2019/2020.