Obmedzenie použitia bežeckého oválu

Na základe žiadosti SOŠ PZ Košice, ktorá zabezpečuje  vybrané časti prijímacieho konania uchádzačov o prijatie do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru, pre KR PZ Košice, KR PZ Prešov, KR PZ Banská Bystrica a KR PZ Žilina, bude bežecký ovál  v čase od 10:30 hod.  – 12:30 hod. k dispozícii výlučne SOŠ PZ.
Prosím verejnosť, aby v uvedených termínoch tento oznam rešpektovala a nezdržiavala sa na bežeckom ovále.

Termíny:
09. 07. 2020 10:30 hod.  – 12:30 hod.
15. 07. 2020 10:30 hod.  – 12:30 hod.
16. 07. 2020 10:30 hod.  – 12:30 hod.
06. 08. 2020 10:30 hod.  – 12:30 hod.

Mgr. Mária Horváthová
riaditeľka školy