Netradičný Deň matiek v ŠKD so žiakmi 1. stupňa

Týždeň od 4. 5. do 7. 5. 2020 sa niesol v duchu osláv sviatku našich mamičiek. Každoročne je druhá májová nedeľa Dňom matiek – tento rok to bolo 10. mája. Vychovávateľky formou edupage alebo cez mail ponúkli žiakom piesne s danou tematikou. Deti sa mohli piesne, ktoré sa im páčili naučiť a zaspievať mamkám v ich veľký deň. Zároveň im vychovávateľky poslali niekoľko veku primeraných nápadov na výrobu darčekov, pozdravov a zarecitovanie básní.
Detské výtvory všetky vychovávateľky spätne zozbierali cez edupage alebo mail. To, čo žiaci vyrobili a napísali svojim mamkám a v súčasnej situácii aj babkám, je zverejnené aj na stránkach školy. Všetkým deťom, ktoré sa do prípravy darčekov a pozdravov ku Dňu matiek zapojili udeľujeme pochvalu a ďakujeme za ich aktívny prístup ku Dňu matiek!