Netradičná Výtvarná výchova v 1. ročníku

To, že sú naši prváci veľmi šikovní a tvoriví, dokázali aj v tejto výnimočnej situácii učenia na diaľku. Popustili uzdu svojej fantázie, obkreslili a vystrihli svoje dlane a vytvorili nádherné obrázky, postavy a zvieratá. Ďakujem rodičom za spoluprácu pri posielaní fotografií.