Návšteva z materskej školy

Dňa 16.4.2018 navštívili prvákov z 1.C triedy ich kamaráti – prípravkári z MŠ  Budapeštianska 3. Spolu sme prežili príjemné chvíle. Budúci prváci si vyskúšali školské lavice a predviedli nám, že sú ozaj pripravení do školy. Poznajú už mnoho písmen, číslic, krásnych básničiek i pesničiek. Ale ani naši prváci sa nenechali zahanbiť. Dokázali, že s písmenkami sa už veľmi dobre skamarátili.