Návšteva predškolákov v ZŠ Belehradská 21

V dňoch 15.2 – 16.2. 2022 bola naša škola poctená milou návštevou predškolákov z MŠ Juhoslovanská. Pre zvedavé deti sme pripravili hodinu putovania po Krajine slov, v ktorej  ich Majster Slabika a Majster Dĺžeň so zázračnou kockou uviedli do tajov slabikovania. Deti živo a so záujmom spolupracovali, tlieskali, drepovali, skákali, bubnovali podľa toho, ako Majster Slabika slabikoval. Šikovné deti si vyskúšali aj prácu v skupinách a na záver sa naučili krátku básničku. Na hodine ich sprevádzal aj lúčny koník Zippy, ktorý ich naučil pravidlá správania sa. Na pamiatku návštevy si odniesli malý darček. Bude im pripomínať, že čoskoro sa stretneme v školských laviciach.