Návšteva pani spisovateľky

V piatok 28.9.2018 sa v 2.A triede počas vyučovacej hodiny otvorili dvere a v sprievode pani knihovníčky vošla sympatická a milá pani spisovateľka Lena Riečanská. Navštívila nás v rámci rodinného literárneho festivalu Číta celá rodina, ktorý ponúka množstvo tradičných a netradičných čítaní a predstavuje zaujímavé osobnosti literárnej scény. Pani spisovateľka predstavila a darovala žiakom 2.A  knihu Kláry Jarunkovej – O psovi, ktorý mal chlapca.  Z tejto peknej knihy pútavo prečítala krátky úryvok. Svojím čítaním dokázala, že má  obrovský dar zaujať  poslucháča.  Za jej pútavé čítanie   ju žiaci obdarovali malým vlastnoručne vyrobeným darčekom.