Návšteva Dukly

Štvrtého októbra, v predvečer Karpatsko-duklianskej operácie, sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili exkurzie na Duklu. Je to podujatie, ktoré sa v rámci deviateho ročníka organizuje už po pätnásty krát.

Navštívili sme Vojenské historické múzeum vo Svidníku, na Dukle si kyticou uctili pamiatku padlých vojakov 1. československého armádneho zboru. Z vyhliadkovej veže si pozreli miesta krvavých bojov.

V poľskej dedinke Zyndranowa videli expozíciu lemkovskej kultúry.

Aj vďaka tejto exkurzii sa žiaci boznámili s časťou histórie nášho národa.