Náboj Junior – matematická súťaž

Náboj Junior je medzinárodná súťaž v matematike a fyzike určená pre 4-členné tímy žiakov primárne 8. a 9. ročníka základných škôl a príslušné ročníky osemročných gymnázií. Súťaž trvá 120 minút. Na začiatku súťaže každý tím dostane 6 úloh. Vždy, keď tím niektorú úlohu správne vyrieši, dostane novú úlohu. Víťazom sa stáva tím, ktorý v danom časovom limite správne vyrieši najviac úloh. Z našej školy sa tejto súťaže zúčastnili dňa 25.11.2022 dve družstvá.
1.družstvo – Tobias Bekeč (9.A), Adam Richnavský (9.A), Soňa Wardylová (9.A), Michaela Zahoranská (9.A)
2.družstvo – Nina Demjanovičová (8.B), Samuel Andrášik (8.B), Ráchel Závacká (8.C)