Moje obľúbené miesto na Zemi

Vážení záujemcovia,

radi by sme upriamili Vašu pozornosť na 2. ročník súťaže, ktorú organizuje naša škola ZŠ Belehradská 21 s podporou mesta Košice. Súťaž je zameraná na prezentáciu zručností a schopností žiakov v oblasti tvorby videí, animácií a počítačových prezentácií na určenú tému.

Témou tohtoročnej súťaže je Moje obľúbené miesto na Zemi. Každý z nás má niekde svoje obľúbené miesto, na ktoré sa rád vracia z rôznych dôvodov, či už je tým dôvodom oddych, zábava, stretnutie s rodinou a priateľmi alebo získanie nových zážitkov a poznatkov. Cieľom súťaže Moje obľúbené miesto na Zemi je priblíženie rozmanitých miest a dôvodov, pre ktoré sú pre našu mládež zaujímavé. Charakter prác môže byť informatívny, edukačný alebo aj zábavný.

Vzhľadom na preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu sa pôvodný dátum realizácie súťaže posúva na prvý polrok školského roku 2020/2021. Predpokladaný dátum konania súťaže bude pravdepodobne v mesiaci október 2020.

O presných dátumoch registrácie, odovzdávania prác a konania súťaže Vás budeme v dostatočnom časovom predstihu informovať. Súťažné práce (prihlášky), ktoré ste poslali doteraz budú samozrejme akceptované. 

V prípade záujmu prosím, aby ste vyplnenú prihlášku priebežne zaslali na adresu informatika@zsbelehradska.sk do 2.10.2020.

Propozície súťaže

Prihláška