Moje obľúbené miesto na Zemi

Vážení záujemcovia,

radi by sme upriamili Vašu pozornosť na 2. ročník súťaže, ktorú organizuje naša škola ZŠ Belehradská 21 s podporou mesta Košice. Súťaž je zameraná na prezentáciu zručností a schopností žiakov v oblasti tvorby videí, animácií a počítačových prezentácií na určenú tému.

Témou tohtoročnej súťaže je Moje obľúbené miesto na Zemi. Každý z nás má niekde svoje obľúbené miesto, na ktoré sa rád vracia z rôznych dôvodov, či už je tým dôvodom oddych, zábava, stretnutie s rodinou a priateľmi alebo získanie nových zážitkov a poznatkov. Cieľom súťaže Moje obľúbené miesto na Zemi je priblíženie rozmanitých miest a dôvodov, pre ktoré sú pre našu mládež zaujímavé. Charakter prác môže byť informatívny, edukačný alebo aj zábavný.

Vzhľadom na preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu sa pôvodný dátum realizácie súťaže posúva zo 7.4.2020 na začiatok mája 2020. O presných dátumoch konania súťaže Vás budeme, s ohľadom na preventívne opatrenia,  v dostatočnom časovom predstihu informovať.

V prípade záujmu prosím, aby ste vyplnenú prihlášku priebežne zaslali na adresu informatika@zsbelehradska.sk do 25.4.2020.

Propozície súťaže

Prihláška

Zavrieť menu