Minitalent v ŠKD

Dňa 27. 2. 2019 zorganizovali vychovávateľky pre deti ŠKD finálové kolá súťaže  pod názvom Minitalent. Po kolách, v ktorých preukázali svoj talent deti v jednotlivých oddeleniach, postúpili vybraní súťažiaci do finále. To sa konalo na chodbách pred triedami ŠKD v 2 skupinách. Deti jednotlivo alebo v skupinách spievali, tancovali, hrali na hudobných nástrojoch, dokonca chlapci ukázali aj kúsky z futbalového umenia. Porotu tvorili vychovávateľky a deti z jednotlivých oddelení. Všetci súťažiaci dostali za odvahu a snahu sladkosti. Tí, ktorých porota vybrala na popredné miesta, získali aj vecné ceny.  Akcia sa deťom páčila a tešia sa na budúcoročné pokračovanie.

Zavrieť menu