Mini maratón žiakov ŠKD

V piatok pred MMM v Košiciach, sa dňa 4. 10. 2019 na školskom dvore uskutočnil tradičný detský  Mini maratón detí ŠKD. Deti podľa ročníkov (zvlášť chlapci a dievčatá) prebehli na školskom ihrisku po tartanovej dráhe 1 ovál. Deti súťažili ako skutoční maratónci, mnohé víťazstvá boli doslova len o centimetre. Víťazi dostali diplomy za umiestnenie na prvých 4 miestach.

Blahoželáme všetkým víťazom a ostatným želáme veľa chuti do ďalšieho športovania, zvlášť vytrvalostného behania!