Mikulášske besiedky v ŠKD

„Mikuláš, Mikuláš priateľ náš starý…“, táto pieseň, ale tiež mnoho iných a tiež básne, scénky a tance sa ozývali chodbami našej školy dve popoludnia – 6. a 7. 12. Deti v ŠKD si pripravili krásne pásma spevu, tanca a básní a svoju šikovnosť predviedli ostatným deťom na mikulášskych besiedkach. Po
skončení programu deti v oddeleniach ako odmena okrem malej sladkosti čakali nové spoločenské hry a stavebnice. Ďakujeme Mikuláš.