Mikuláš v škole

Aj tento školský rok 6.12.2019 Rada rodičov pripravila pre našich žiakov veľké prekvapenie. Žiakov na prvom stupni navštívil Mikuláš sprevádzaný dvoma anjelmi a nechýbali ani čerti. Mikulášske balíčky si museli zaslúžiť peknou pesničkou alebo básničkou.
Pre žiakov na druhom stupni pripravil Mikuláš vo veľkej telocvični rôzne športové súťaže. Za výborné športové výkony nechýbala sladká odmena. Veľké poďakovanie patrí Rade rodičov za prípravu a organizáciu tejto akcie.