Mikuláš 2020

„Mikuláš , Mikuláš, priateľ náš starý, každý rok nosievaš do okien dary….“aj takéto slová sa ozývali dnes z jednotivých tried na 1.stupni.

Počas dňa nás navštívil Mikuláš s čertom a anjelmi. Prváci to zažili prvýkrát. Ich vystrašené očká sa ligotali prekvapením i očakávaním. Starší žiaci to už poznali z minulých rokov. S radosťou zaspievali piesne a zarecitovali básničky milým hosťom.

Všetci sa tešili z adventného kalendára a ovocia.    Prežili sme peknú chvíľu v týchto ťažkých časoch.