MIKULÁŠ 2018

Dňa 6. 12. 2018 (štvrtok) sa u nás v škole tak ako aj po minulé roky uskutočnila pekná akcia v réžii Rady rodičov pri ZŠ Belehradská 21 v Košiciach. Kolektív zapálených rodičov pripravil pre žiakov 1. stupňa stretnutie s Mikulášom, anjelom, čertom a čerticami. Pre žiakov 2. stupňa v spolupráci s vyučujúcimi TSV pripravili športové súťaže v telocvični. Všetkých žiakov odmenil Mikuláš sladkým, no i zdravým balíčkom. Rodičia mysleli aj na zamestnancov školy, pre ktorých pripravili chutnú kapustnicu.
V mene všetkých žiakov a zamestnancov školy sa chcem aj touto cestou poďakovať Rade rodičov pri ZŠ Belehradská 21 v Košiciach, ktorá zorganizovala tím aktívnych rodičov, ochotných pustiť sa do tejto náročnej, no úspešnej akcie.