Micro:bit

Hodiny informatiky u nás nie sú nudné. Tak tomu bolo aj v piatok 3.12. kedy mali žiaci 7. ročníka netradičnú hodinu. V spolupráci s občianskym združením Aj Ty v IT, ktoré sa okrem iného zameriava hlavne na zapojenie dievčat a žien do IT, sme zorganizovali online hodinu, na ktorej sa žiaci dozvedeli základné veci o programovateľných doskách micro:bit.

Okrem teórie si vyskúšali aj praktickú stránku, teda programovanie týchto dosiek. Od jednoduchých vizuálnych programčekov – smajlíkov, srdiečok a textových banerov prešli aj k trochu zložitejším. Naprogramovali si napríklad aj krokomer, ktorý si potom vyskúšali v praxi. Samotní žiaci hodnotili hodinu veľmi pozitívne, aj tí, ktorých programovanie vo všeobecnosti veľmi neoslovuje.

A my – učitelia – veríme, že v budúcnosti zorganizujeme podobné hodiny častejšie.