Mesiac úcty k starším v ŠKD

To, že si deti vážia svojich starých rodičov a všetkých seniorov dokázali v rôznych aktivitách, ktoré sme v ŠKD počas októbra realizovali. Mladšie deti kreslili starkým obrázky a vyrábali krásne darčeky. Staršie deti okrem pozdravov a pohľadníc pre svojich starých rodičov písali milé listy, ktoré potešia seniorov v našom meste v spolupráci s Knižnicou pre mládež mesta Košice. Slušné správanie sa k starším v obchode, na ulici, či v dopravných prostriedkoch si deti nacvičili v rôznych scénkach a bábkovom divadielku.