Mesiac knihy na hodine informatiky

Ako sa dostať k informáciám?

Samozrejme najjednoduchšou cestou, teda cez internet. Tentokrát sme však deviatakom na informatike vyhľadávanie informácií sťažili. Hľadali, ale bez internetu, v knižnici. A našli, čo mali. Symbolické pre marec – mesiac knihy, praktické v každodennom živote. Aj samotní žiaci skonštatovali, že hodina bola iná, inšpiratívna, motivujúca.