Matematická súťaž MAMUT

Ústav matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a združenie STROM organizuje každoročne matematickú súťaž MAMUT pre päťčlenné družstvá žiakov 4. až 6. ročníka.

Súťaž sa uskutočnila v piatok 3.júna 20220 a súťažili tam  žiaci z celého Východného Slovenska.

Družstvo v zložení Lucia Gočiková (5.C), Martin Fedoročko (5.C), Dominik Feňovčík (6.A), S. Macko (6.A), Oliver Kakalejčík (6.C) získalo 1. miesto. Žiakom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.