Magický večer

Dňa 10. 11. 2017 zorganizovali vychovávateľky pre deti 2. ročníkov vo večerných a nočných hodinách Magický večer. Deti v maskách strašidiel prešli skúškami odvahy a s baterkami nástrahami nočnej školy Cestu hradom Belehradom. V dušičkovsky vyzdobených triedach zložili skúšku odvahy, dostali strašidielkovské mená, zabavili sa na diskotéke a pochutnali si na pizzovej hostine.
Na záver dostali deti osvedčenia o preukázanej odvahe a vrecúško sladkostí. V mene detí ďakujeme za pomoc Erike Kentošovej a ďalším žiačkam našej školy, rodičom za pochutiny pre deti a pánovi Brezovi za pizzu.