Magický večer v ŠKD

 Dňa 30. 10. 2018 zorganizovali vychovávateľky pre deti 2. ročníkov vo večerných a nočných hodinách Magický večer. Deti v maskách strašidiel prešli skúškami odvahy a s baterkami nástrahami nočnej školy Cestu hradom Belehradom. V dušičkovsky a tekvicovo  vyzdobených triedach zložili skúšku odvahy, dostali strašidielkovské mená, zabavili sa na diskotéke a  pochutnali si na pizzovej hostine.

Na záver dostali deti osvedčenia o preukázanej odvahe a vrecúško sladkostí.