Letná detská olympiáda a ŠKD

Dňa 21. 5. 2018 pripravili vychovávateľky pre deti ŠKD v netradičnom termíne, aby sa podujatia mali možnosť zúčastniť deti všetkých tried po a pred termínmi ŠvP, dlhodobo tradičné súťažné popoludnie s odmenami pod názvom Letná detská olympiáda v netradičných športoch. Počasie bolo slnečné, horúce a deti si mohli zasúťažiť v skoku do diaľky z miesta, preskoku cez švihadlo, hode kruhmi na cieľ, točení kruhu okolo bokov alebo skákaní i slalomových pretekoch. Za úspešné výkony dostali súťažiaci ŠKD-žetóny, ktoré si zamenili v ŠKD-stánku za obľúbené vecné ceny, či sladkosti. Za pomoc v ŠKD stánku ďakujeme praktikantkám z ŠKD.