Kúzelná fyzika

Po minuloročnom  záujme žiakov o kúzelnú fyziku  sa  Rada rodičov rozhodla tento zážitok umožniť našim žiakom aj v tomto školskom roku. Zábavno- vzdelávacie podujatia s názvom KÚZELNÁ FYZIKA predstavilo žiakom druhého, štvrtého a šiesteho ročníka pásmo experimentov s fyzikálnou podstatou a často neočakávaným dejom – fyzikálnymi  kúzlami. Počas predstavenia mali možnosť zistiť, že deje, s ktorými sa denne stretávajú sú v skutočnosti vlastne deje fyzikálne. 

Jednotlivé experimenty boli  vyberané tak, že zaujali divákov všetkých vekových kategórií. Bolo to skvelé!

Za všetkých zúčastnených Rade rodičov veľmi pekne ďakujeme. 

M.Horváthová, RŠ