Zážitkový kurz prvej pomoci

Dňa 17. 9. 2021 sa žiaci 4.C zúčastnili na prvých dvoch vyučovacích hodinách zážitkového kurzu prvej pomoci. V príjemnom prostredí našej multisenzorickej miestnosti sa pod vedením skúsenej záchranárky dozvedeli množstvo užitočných informácii o poskytovaní prvej pomoci. V modelových situáciách si vyskúšali oživovanie, ukladanie raneného do stabilizovanej polohy, privolanie pomoci – telefonovanie a množstvo iných dôležitých zásad poskytovania prvej pomoci. Žiakom sa kurz veľmi páčil ,čo vyjadrili na záver úprimným potleskom.