Konečne spolu na výlete!

Takto sa tešili žiaci IV.C triedy, keď si konečne po dlhej dobe vyrazili spolu s pani učiteľkou na výlet. Začali prehliadkou letiska v Bidovciach, kde im skúsený pilot pán Otakar Jirsák podal mnoho zaujímavých informácií o lietadlách a lietaní. Videli aj ukážky preletu viacerých lietadiel. Potom vyrazili do obce Kecerovce, kde absolvovali prehliadku hasičskej zbrojnice. Prezreli si hasičské autá, techniku a uniformy. Informácie o dobrovoľnom hasičskom zbore získali od pána predsedu Miroslava Semaniča. Výlet zakončili pobytom v obci Herľany.
Bolo nám spolu naozaj dobre! Pozrite sa!